Ngày đăng

Phòng tránh bệnh ung thư máu như thế nào?

Bệnh ung thư máu có nhiều yếu tố là nguy cơ dẫn đến mắc bệnh cao, vì thế cách phòng tránh bệnh ung thư máu chính là việc tránh được tối đa các nguy cơ gây bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân. Sau đây là một số cách phòng ngừa hiệu quả:

Trả lời